Senior kvantanalytiker - SEB -

Senior kvantanalytiker – SEB

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, eller Gamla Liv som det också kallas, är ett svenskt livförsäkringsbolag som drivs enligt ömsesidiga principer. Bolaget ägs gemensamt av SEB och Trygg-Stiftelsen. Bolagets tillgångar, som uppgår till närmare 180 miljarder kronor, är placerade i såväl traditionella som alternativa tillgångsslag.

Nu söker vi en medarbetare som vill vara med på resan och vidareutveckla våra modeller och föra riskhanteringsfunktionen vidare in i framtiden.

Om jobbet

De senaste två decennierna har myndigheter och lagstiftare i hela västvärlden ökat sitt fokus på livförsäkringsbolags risker. Detta uttrycks bland annat i det regelverk, Solvens II, som är gemensamt för Europeiska unionen och som genomfördes i Sverige 2016. Riskhanteringsfunktionen har det övergripande ansvaret för att Bolagets har ett relevant, effektivt och välförankrat sätt att se på och hantera risk. Det innebär att vardagen består av såväl högt som lågt – allt från löpande rapportering till VD och styrelse till framtagande av förslag till riskstrategier på högsta nivå. Riskhanteringsfunktionen spänner således över ett brett spektrum av såväl strategiska som operativa uppgifter.

Tjänsten som senior kvantanalytiker kommer i viss omfattning att innehålla delar av det ovanstående, men framförallt kommer tjänsten att bestå i nyutveckling av beräkningsmodeller relaterade till finansiella risker i Bolagets balansräkning. Denna nyutveckling kommer bland annat att innebära att selektera och implementera den nya utvecklingsplattform som riskhanteringsfunktionen skall använda framöver.

Vem är du?

Du har civilingenjörsexamen eller matematikerexamen med kunskaper i finansiell matematik och du har minst 5 års erfarenhet av modellutveckling relaterad till de finansiella marknaderna. Du rör dig habilt mellan svenska och engelska, du är noggrann och strävar efter att formulera dig korrekt och du är medveten om att såväl form som innehåll är det som avgör hur ett skickat budskap tas emot. Kännedom om gällande lagar och regelverk för försäkringsföretag är starkt meriterande men utgör inget krav. Avslutningsvis har du förmåga att få saker och ting gjorda, att avsluta det du har påbörjat och att kraftsamla och mobilisera när omständigheterna så kräver.

Alla ansökningar behandlas löpande och i denna rekrytering samarbetar SEB med Blaq Group. För frågor kontakta gärna Carl Tullberg. 070-092 39 05, carl.tullberg@blaq.se

Läs mer om att arbeta på SEB www.sebgroup.com/career

Det är vår grundläggande övertygelse att inkludering och mångfald är avgörande för vår framtida framgång. Vi strävar efter att ha en inkluderande, värdedriven kultur där medarbetarna känner sig högt värderade, respekterade och involverade oavsett vem de är, vad de tror eller varifrån de kommer ifrån.Är tjänsten inte helt rätt för din profil? Gör då gärna en spontananmälan. Vid framtida uppdrag kan vi då kontakta dig när dina specifika kompetenser efterfrågas. Vi påbörjar alltid rekryteringsprocesser med vårt eget nätverk och du ökar dina möjligheter att bli headhuntad.

Spontanansökan

Till alla jobb

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB
Regeringsgatan 111
111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00