Blaq | Rekrytering och headhunting inom bank och finans.

Rekrytering och headhunting inom bank försäkring och finans

Vi är ledande på headhunting av specialister inom finansbranschen. Leverans garanteras och vårt uppdrag avslutas vid anställning.

Framgångsrika rekryteringar till kvalificerade tjänster har gjort att vi kunnat gå från nystartat bolag 2013 till att idag jobba med många av de ledande aktörerna inom bank, försäkring och finans. Våra kunder finns bland storbanker och försäkringsbolag, såväl som nischbanker och nya aktörer inom fintech.

Vi tar gärna en förutsättningslöst möte och går igenom era kompetensbehov, hur vi kan hjälpa er,  samt berättar hur kandidatmarknaden ser ut inom specifika segment.
urvalkunder

Vårt erbjudande inom finansrekrytering

Vanliga segment:

Exempel roller:

Vanliga regelverk:

Från chefsrekrytering till juniora specialister.

Vårt erbjudande inom finansrekrytering är heltäckande. Vi rekryterar positioner med krav på mycket omfattande erfarenhet, såväl som mer juniora positioner. Grad av specialisering går från mycket smala till bredare profiler. Gemensamt är små urvalsgrupper och kvalificerade kandidater. Operativ bakgrund och ett stort kontaktnät gör att vi har förståelse för de specifika kompetenser som efterfrågas. Vi har god insyn i hur marknadens utbud ser ut, vart kompetensen finns, samt vad som krävs för att kandidater ska överväga vidare steg i karriären.

De kunder vi just nu jobbar med samt de positioner vi tillsätter kan ni se här.

Låter det som vi kan hjälpa dig? Kontakta Jonas Strimling på 073-9883905 eller Carl Tullberg på 070-0923905 för ett förutsättningslöst samtal!

Vill du veta mer?

Carl Tullberg
Partner
carl@blaq.se
070-0923905
Jonas Strimling
Partner
jonas@blaq.se
0739-883905

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB
Regeringsgatan 111
111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00