6 Tips för ditt finans CV -

6 Tips för ditt finans CV

CV finans
Att lägga ner allt för mycket energi på sitt CV är inte alltid nödvändigt. Grafisk utformning och liknande är för en rekryteringskonsult sekundärt. Intressant är de relevanta kunskaperna. Som Blaqs Jonas Strimling uttrycker det

Söker vi kompetens inom redovisning av finansiella instrument, går kunskap inom IFRS 9 på ett handskrivet CV med kaffefläckar före ett oklanderligt CV utan IFRS 9

1. Något specifikt för CV inom finans?

Viktigt är att lyfta fram kompetens inom regelverk. I och med de krav som uppstod inom bank och försäkring till följd av finanskrisen har regelverk fått en mer framskjuten position. Kandidaten bör våga skylta med denna typ av kompetens, även då kunskapen inte innebär att man kan det specifika regelverket från pärm till pärm.

2. Vilken kunskapsnivå kan förutsättas?

Vid kontakt med specialiserade rekryterare är förståelsen god. Ha dock i bakhuvudet att kompetensen hos rekryteraren är mycket mer översiktlig än kandidatens egen, det är alltid kandidaten som är expert på sitt ämnesområde. Vid kontakt direkt med en HR-avdelning blir det extra viktigt att vara tydlig. Det kan vara aktuellt att undvika nischade förkortningar och akronymer samt vara tydlig med vilka kompetenser vissa positioner innebär.

3. Hur mycket bör CV:t skräddarsys?

CV:t bör vara specifikt för caset. Fokus bör även ligga på de senaste anställningarna. Information om äldre jobb eller aktiviteter under studietiden är ofta överflödigt. Att skriva separata CV:n för olika roller är inte att skarva verkligheten, utan ett bra sätt att sortera ut information för läsaren.

4. Utformning vid spontananmälan?

Utforma CV:t så det blir tydligt vilken typ av position som är intressant. Vill kandidaten till exempel jobba med förvaltning och idag jobbar inom risk, så bör fokus ligga på de delar som är relevanta för uppdrag inom förvaltning.

5. Vilka övriga meriter är relevanta?

Fokus bör vara på sådant som går att härleda till jobb, till exempel programmeringskunskaper eller förtroendeuppdrag som påvisar ledaregenskaper. Även sådant som tydligt sticker ut är positivt att lyfta fram, har du komponerat en symfoni eller idrottat på elitnivå så behöver inte jobbrelevansen vara lika stark.

6. Bild eller inte?

Kunskaper är det intressanta. Ingen bild är bättre än en halvseriös bild. Ingen bild eller en professionell bild gör det samma. Undvik alla former av roliga bilder. Inga segelbåtar , inga cigarrer och inga hawaiiskjortor!

Här kan du registrera ditt CV för finansjobb som matchar din profil.
Följ oss även gärna på LinkedIn, där vi publicerar alla publika tjänster.Är tjänsten inte helt rätt för din profil? Gör då gärna en spontananmälan. Vid framtida uppdrag kan vi då kontakta dig när dina specifika kompetenser efterfrågas. Vi påbörjar alltid rekryteringsprocesser med vårt eget nätverk och du ökar dina möjligheter att bli headhuntad.

Spontanansökan

Till alla jobb

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00