Senior skadereglerare

GarBo är Nordens ledande leverantör av byggrelaterade försäkringar och tjänster och erbjuder sedan över 30 år försäkringar, besiktningar och specialisttjänster för en tryggare byggprocess och minskad ekonomisk risk. Sedan 2019 har GarBo satsat på strategiska samarbeten i Danmark och Norge, vilket har lett till stor tillväxt och man har idag en premieomsättning på cirka 500 MSEK.

GarBo söker nu en senior skadereglerare för att ytterligare stärka deras team inom skadehantering och bidra med ny expertis. På GarBo får du möjligheten att arbeta med komplexa skador, bidra till intern utbildning och processutveckling samt vara en nyckelperson i hanteringen av bolagets nordiska samarbeten.

Rollen

Som senior skadereglerare erbjuds du en central roll inom GarBos skadeavdelning, vilka ansvarar för regleringen av entreprenadförsäkringar, kreditförsäkringar, dolda fel och byggskador. Du kommer att spela en viktig roll i att utveckla enheten, hantera entreprenad- och kreditförsäkringar och säkerställa en hållbar skadereglering med hög kvalitet.Vi söker dig med djup kunskap inom byggteknik och entreprenadrätt, som kan höja kompetensen i teamet till nästa nivå för att vidare säkerställa en professionell och kostnadseffektiv skadereglering.

I denna roll arbetar du självständigt med att hantera och projektleda stora och komplexa skador samt stödja dina kollegor med din expertis. Du kommer även att hantera utländska samarbeten och representera GarBo i externa projekt kring skadeförebyggande åtgärder och branschutveckling. Rollen rapporterar till GarBos Skadechef, Sofia Lilja, och huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:

  • Självständigt skadereglera entreprenad- och kreditförsäkringar
  • Hantera kontroll och uppföljning av skaderegleringen i våra utländska samarbeten
  • Ansvara för projektledning av större och komplexa skador
  • Fungera som bollplank och stöttning till gruppen i byggtekniska och entreprenadrättsliga frågor
  • Utföra skadebesiktningar och upprätta kalkyler
  • Utbilda skadegruppen och andra medarbetare internt inom byggteknik och entreprenadförsäkring
  • Representera GarBo i externa projekt kring skadeförebyggande åtgärder och branschutveckling

Profil

För att lyckas i denna roll tror vi att du har minst 10 års erfarenhet av skadereglering inom likvärdiga försäkringsprodukter, kvalificerat utredningsarbete och hantering av komplexa storskador. Du har gedigen kunskap inom entreprenadförsäkring och byggteknik, samt erfarenhet av regressarbete och projektledning. Du bör ha vana vid internationella regelverk och en god analytisk förmåga, samt kunna göra systematiska och rationella bedömningar baserade på relevant information. Som person ser vi att du har en naturlig förmåga att påverka kollegor och arbetssätt, med ödmjukhet, lyhördhet och god samarbetsförmåga. Du bör vara initiativtagande, målmedveten och effektiv i att genomföra uppgifter.

Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till ett växande företag med stora möjligheter för personlig och professionell utveckling!

I denna rekrytering samarbetar GarBo med Blaq Group rekrytering. För eventuella frågor var god kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Isabelle Gunnarsson, på telefonnummer +46(0)767-20 36 04 eller . Samtliga ansökningar tas emot via vår hemsida (blaq.se). Urval och intervjuer sker löpande.

Client? Customer?

Client?

Executive Search – Contact Jacob Dickens
0700-92 69 25,

Recruitment – Contact Carl Tullberg
0700-92 39 05,

Interim Management – Contact Mattias Katzenstein
0701-555 444,

Customer?

We appreciate spontaneous applications! If we have a current or future assignment that matches your profile, please contact us!

Job vacancies
Submit your CV/spontaneous application
Current consultancy assignments
Submit your CV/consultancy
To see our current assignments, please follow us on Linkedin.