Affärsområden - Blaq Recruiting

Affärsområden

Rekryteringsbehov kan se mycket olika ut. Från tillfälligt kunskapsbehov inom ett specifikt regelverk, till rekrytering av en ny CFO. Kanske finns inget uttalat behov, men ett intresse för utbudet av specifika profiler. Vår produktportfölj är skapad för att tillgodose dessa skilda behov. Målsättning är att göra svår rekrytering enkel för kunden.

Executive and specialist search ❯

Vår huvudprodukt. Rekrytering inom smala kandidatsegment.

Interim Management ❯

Interimlösning vid tidsbestämda kompetensbehov.

Worqs Talent Aquisition ❯

Kostnadseffektivt alternativ till egen rekryteringsprocess.

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00