Genomförda rekryteringar inom bank, finans och försäkring -

Genomförda rekryteringar inom bank, finans och försäkring

Jobb som Aktuarie, genomförd rekrytering åt SPP

Tjänst som Compliance Officer åt SPP Livförsäkring AB

Jobb inom juridik. Bankjurist åt Länsförsäkringar Bank

Rekrytering av Business Controller åt Movestic

Rekrytering av Business Risk Manager/Riskanalytiker åt Nordea Wealth Management

Business Strategy Manager/Affärsutvecklare åt Movestic

Jobb inom matematisk statistik. Rekrytering av chefaktuarie åt SPP

Jobb inom kreditrisk. Rekrytering av Credit Officer – Senior Kreditexpert åt FCG

Rekrytering av Digital Manager åt Movestic

Rekrytering av Finansiell kommunikatör åt Ekonomiska sekretariatet

Rekrytering av gruppchef till Risk officers åt IF Skadeförsäkring

Jobb inom Treasury. Treasury Trader, Treasury controller, Treasury Manager åt Assa Abloy

Jobb med krav på kompetens inom Basel III, CRD IVHead of Balance Sheet åt Nordea

Rekrytering av Ansvarig för IKFR åt Länsförsäkringar AB

Jobb inom compliance. Rekryterad Compliance Manager åt FCG.

Rekrytering inom Kreditrisk, Senior Kreditriskexpert åt SBAB

Rekrytering av Risk Manager åt IF Skadeförsäkring

Regulatory reporting,rekrytering av Analytiker till Nordea

Rekrytering av konsult inom finans, Finanskonsult åt Periculo

Proaktiv Aktuariechef åt SPP

Jobb som skatteexpert, Produktskattespecialist åt Länsförsäkringar AB

Jobb med krav på kompetens inom Solvency II till anonym kund

Jobb inom Anti-Money-Laundering, Senior AML Officer

Senior Underwriter åt ACE Group

Treasury Analyst Nordea

Senior riskanalytiker, marknadsrisk åt SBAB

Rekrytering av Risk Analyst åt Sjunde AP Fonden

Rekrytering av Investment Controller åt Länsförsäkringar Liv

System Specialist, Financial Risk åt Länsförsäkringar Bank

Rekrytering av Produkt och Affärsutvecklare åt Länsförsäkringar AB

Rekrytering av Investment Sales Manager åt Arctic Securities

Rekrytering av Compliancechef åt Marginalen Bank AB

Rekrytering av Senior Redovisningsspecialist åt Länsförsäkringar AB

Rekrytering av Senior Reporting Officer till Länsförsäkringar AB

Rekrytering av Team Manager inom risk och kapitalmodeller åt Länsförsäkringar Bank

Rekrytering av Försäljningschef åt Movestic

Rekrytering av Senior Director åt Beringer Finance

Rekrytering av Senior Fondanalytiker åt Movestic

Rekrytering av Controller Assistent åt Länsförsäkringar AB

Rekrytering av Investment Reporting Specialist åt Länsförsäkringar Kapitalförvaltning

Förvaltaranalytiker åt Länsförsäkringar AB Kapitalförvaltning

Rekrytering av Group Business Controller åt Milvik AB

Rekrytering av Liquidity Analyst åt Nordea

Rekrytering av Analyst Associate åt Beringer Finance

Rekrytering av Insurance Risk Officer åt IF Skadeförsäkring

Rekrytering av Marknadsriskanalytiker åt SBAB

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00