Förvaltaranalytiker, Länsförsäkringar AB Kapitalförvaltning -

Förvaltaranalytiker, Länsförsäkringar AB Kapitalförvaltning

Observera att denna tjänst som Förvaltaranalytiker är tillsatt.

Ligger denna tjänst som Förvaltaranalytiker nära din expertis? Via vårt webbaserade rekryteringsverktyg söker du våra lediga tjänster. Om vi inte har någon tjänst som passar för tillfället ser vi gärna spontana ansökningar. Välkommen med din ansökan!


Förvaltaranalytiker med kvantitativ inriktning | Länsförsäkringar AB Kapitalförvaltning
Enheten Kapitalförvaltning ansvarar för förvaltningen av kapital inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Vi arbetar med frågor som rör allokering av tillgångar och matchning av försäkringstekniska skulderna för koncernens försäkringsbolag. Till Kapitalförvaltningens uppgifter hör även att agera köpare av förvaltningstjänster, vara kravställare på förvaltningsorganisationer samt genomföra uppföljning och kontroll av utlagda förvaltningsuppdrag. Kapitalförvaltningen ansvarar dessutom för rapportering till våra uppdragsgivares olika utskott och till bolagens styrelser.

Vi söker nu till gruppen Extern förvaltning en erfaren kvantitativ förvaltaranalytiker.

Din utmaning |Teknisk & Fundamental

Gruppen Extern Förvaltning har två huvuduppdrag. Det första är att utvärdera och välja förvaltare för våra institutionella portföljer genom fonder eller diskretionära mandat. Det andra är att utvärdera och rekommendera externa fonder för vårt Fondtorg.

Som förvaltaranalytiker kommer du att få en spännande roll inom kapitalförvaltningens externa förvaltning som idag består av 3 förvaltaranalytiker. Tjänsten innebär analys av samtliga tillgångsslag som gruppen ansvarar för, där du får ett huvudansvar för utvecklandet av den kvantitativa analysen, systemstöd och rapporter. Rätt kandidat kommer få möjlighet att fördjupa sin analysvad gäller förvaltarutvärdering men även de marknadsfaktorer som påverkar förvaltningen.

Din bakgrund och erfarenhet | Färdighet & Intresse

Detta är ett unikt tillfälle att få en nyckelroll inom kapitalförvaltningen, vilket för rätt kandidat kommer innebära möjligheter att få utveckla den idag redan existerande kvantitativa analysen.

– Universitetsexamen eller motsvarande gärna som ingenjör eller ekonom med inriktning statistik

– Minst fem års erfarenhet av förvaltaranalys, gärna från fondbolag, försäkringsbolag eller annan kapitalförvaltare

– Stort intresse för kvantitativa modeller, driva utveckling inom analys samt för finansiella marknader och kapitalförvaltning.

– Mycket goda kunskaper i Excel samt goda kunskaper i Power Point och Word

– Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift

Dina personliga egenskaper | Kommunikativ Team Player

Vi vill att du är en driven person som brinner för att lära och utvecklas, samtidigt som du vill ta ansvar och leverera mervärden. I rollen krävs att man stundtals förväntas arbeta under press med många kontaktytor både intern och externt. Tjänsten ställer krav på såväl analytisk som kommunikativ förmåga och du förväntas vara en teamspelare med ett stort engagemang.

Ledar- och medarbetarskap inom Länsförsäkringar AB

På Länsförsäkringar AB har vi en ledar- och medarbetarprofil som beskriver de förväntningar vi har på våra ledare och medarbetare. Utgångspunkten är våra värderingar – engagemang, tillit, öppenhet och professionalism. Syftet med profilerna är att utveckla din prestation och kompetens i en bra arbetsmiljö så att vi gemensamt når våra mål och bidrar till Länsförsäkringar ABs fortsatta utveckling.

Länsförsäkringar | en unik arbetsgivare

Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag. Bolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB med lokaler på Gärdet i Stockholm. Länsförsäkringar AB med dotterbolag har länsförsäkringsbolagens uppdrag att driva gemensamma affärer inom bank och försäkring, utvecklingsarbete och sköta service på områden som ger skalfördelar och effektivitet. Vår organisation har satt en tydlig prägel på oss. I allt från hur vi prioriterar det dagliga arbetet och hur vi förvaltar våra kunders pengar – till hur vi samverkar i grupp och hur vi utvecklas som individer. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra.

Sökord: kapitalförvaltning, asset management, investment, trading, portfolio management, portföljförvaltning, alternativa investeringar, private equity, risk


Tjänsten är tillsatt. Följ oss på LinkedIn för att bli uppdaterad på de tjänster vi nu söker publikt.

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00