Investment Sales Manager, Arctic Securities -

Investment Sales Manager, Arctic Securities

Observera att denna tjänst som Investment Sales Manager är tillsatt.

Ligger denna tjänst inom investment sales nära din expertis? Via vårt webbaserade rekryteringsverktyg söker du våra lediga tjänster. Om vi inte har någon tjänst som passar för tillfället ser vi gärna spontana ansökningar. Välkommen med din ansökan!


En strategisk och spännande utmaning där du ansvarar för att Arctic Securites investeringserbjudande attraherar rätt kunder och marknad. Tjänsten innebär ansvar för den rådgivande affären där man ansvarar för den övergripande strategin, det operativa genomförandet samt deltagande i nyckelmöten. Rollen erbjuder en spännande utveckling inom ledarskap, försäljning, produktutveckling samt strategisk analys med resultatansvar.

Utmanande och stimulerande

Du kommer att ha daglig kontakt med och erbjuda stora som mindre institutioner att investera i Arctics produkter. Produkterna som Arctic idag erbjuder är framförallt high yield obligationer, preferensaktier och direktinvesteringar i fastigheter men kan även innefatta andra investeringar. Förväntningarna på tjänsten är att utveckla den redan idag fungerande försäljningen, både inom primär- och sekundärmarknaden med rådgivning, nya kunder samt att utveckla strukturer kopplat till försäljningen.

Driven, social och kundfokuserad

För att lyckas måste du vara resultatinriktad samtidigt som du är analytisk med stor kundförståelse. Du måste trivas med kundkontakt, driva affärer samtidigt som du ska vara en inspirerande medarbetare för att få den övriga gruppen att utvecklas. Rollen ställer krav på att både vara en framgångsrik relationsbyggare, samtidigt som du måste arbeta med övergripande frågor inom försäljning så som kundsegmentering, prognostisering samt processförbättring.

Bakgrund

Vi söker en akademiker med ca 5-10 års relevant erfarenhet från investeringsrådgivning, gärna med bakgrund från private banking, strukturerade produkter alternativt med bakgrund från Credit Sales, DCM eller ECM. Du har god insyn i, och förståelse för, hur de olika processerna inom rådgivning mot institutionella kunder och hur strategisk försäljning fungerar. Det är fördelaktigt om du redan har ett etablerat nätverk bland investerare. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda andra personer inom försäljning men behöver inte nödvändigtvis ha erfarenhet av personalansvar, även om det är meriterande.

Vi Erbjuder

Arctic Securities är en etablerad Investmentbank under stark tillväxt där alla anställda är präglade av en hög arbetsmoral. Att ha roligt tillsammans på arbetsplatsen där alla känner stor arbetsglädje med goda möjligheter till utveckling ses som en självklarhet.

Arctic Securities

Arctic koncernen är en ledande oberoende investmentbank, grundad 2007. Arctic ägs av anställda till 66% samt av Trond Mohn (genom Meteva AS) till 34% . I samband med ett utökat geografiskt fokus på hela Norden förvärvades Nordic Fixed Income AB, en nischaktör på den svenska företagsobligationsmarknaden, under hösten 2015. Utöver att skapa en pan-Nordisk distributionsplattform önskar Arctic expandera produkterbjudandet inom kapitalanskaffningar i Sverige.

Arctic koncernen har totalt ca 180 anställda och erbjuder tjänster inom affärsområdena obligations- och aktiemäkleri, Corporate Finance, Analys, kapitalförvaltning och direktinvesteringar. Arctics framgångssaga grundar sig bland annat i långsiktiga kundrelationer, starkt engagemang, hög kompetens, diskretion och snabbt genomförande av kapitalanskaffningsprocesser. Arctic är en ledande aktör inom sektorer som fastigheter, finans, olja och health care. Under 2015 hade Arctic den största marknadsandelen av fastighetsobligationer och High Yield obligationer på den norska marknaden.

Arctic har idag kontor i Oslo, Stockholm, New York, Houston, Singapore samt i Rio de Janeiro.

Kontakt

För frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Blaq Carl Tullberg, carl.tullberg@blaq.se 070-0923905

Sökord: Corporate finance, M&A, analys, aktier, bank, finans, försäkring, förvaltning, kapitalförvaltning, trading, debt, insurance, financial, advisory


Tjänsten är tillsatt. Följ oss på LinkedIn för att bli uppdaterad på de tjänster vi nu söker publikt.

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00