Senior AML Officer | Rekrytering av Blaq Group AB.

Senior AML Officer

Observera att detta jobb som AML Officer är tillsatt.

Ligger denna tjänst som AML Officer nära din expertis? Har du kompetens inom anti-money-laundering och compliance? Via vårt webbaserade rekryteringsverktyg söker du våra lediga tjänster. Om vi inte har någon tjänst som passar för tillfället ser vi gärna spontana ansökningar. Välkommen med din ansökan!


Tjänsten som AML Officer

Som AML Officer och centralt funktionsansvarig för SBAB-koncernen får du det övergripande ansvaret för att stödja verksamheten och kontrollera att våra tjänster och produkter inte används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Du ansvarar även för att säkerställa att verksamheten har relevanta riskbaserade processer för att uppnå kundkännedom, att gransknings- och rapporteringsskyldighet efterlevs genom att följa mönster och utveckling, och att automatisk granskning fortlöpande anpassas. Du slutför utredningar och genomför underrättelserapportering i relevanta fall samt är beslutsfattande avseende hantering av potentiella sanktionsträffar och eskaleringskontakt i alla typer av AML-frågor. I arbetet ingår även att ansvara för att verksamheten får relevant utbildning på området. Utöver detta driver du den fortsatta utvecklingen för att säkerställa regelefterlevnad på området genom att kontrollera och anpassa verksamheten efter externa och interna regelverk samt genomför årlig riskbedömning på området.

Som AML Officer har du en nyckelroll inom SBAB där du arbetar mot hela koncernens verksamhet och ledning genom att stödja verksamhet och chefer. Du kommer att arbeta nära affären och en framgångsfaktor är att genom pedagogik och praktisk analytisk förmåga ge verksamheten bästa möjliga förutsättningar att driva AML-arbetet.

Tjänsten är placerad i Stockholm och finns inom Compliancefunktionen i andra försvarslinjen som idag består av tre Compliance Officers och Chefen för Compliance. Som AML Officer rapporterar du till Chefen för Compliance men är själv ansvarig för rapportering till styrelse och företagsledning.

Bakgrund

Vi tror att rätt kandidat är akademiker som har tidigare flerårig praktisk erfarenhet att arbeta med AML inom bank, konsultbolag eller annat finansiellt institut. Tjänsten kräver att du har en djup kunskap och förståelse av penningtvättsregelverket, kundkännedomsprocesser och sanktionshantering.

Person

För att trivas i vår Compliancefunktion tror vi att du är positiv, öppen och driven med fallenhet för att skapa förtroende inom alla nivåer av verksamheten genom din förmåga att uttrycka dig väl och pedagogiskt. Du har naturligt ledarskap och hög integritet samt trivs att arbeta i en dynamisk miljö.


Observera att denna tjänst är tillsatt. Följ oss på LinkedIn för att bli uppdaterad på alla de tjänster vi rekryterar publikt.

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00