Senior Produkt och Affärsutvecklare, Länsförsäkringar AB -

Senior Produkt och Affärsutvecklare, Länsförsäkringar AB

Observera att denna tjänst som Affärsutvecklare är tillsatt.

Ligger denna tjänst inom affärsutveckling nära din expertis? Via vårt webbaserade rekryteringsverktyg söker du våra lediga tjänster. Om vi inte har någon tjänst som passar för tillfället ser vi gärna spontana ansökningar. Välkommen med din ansökan!


Länsförsäkringsgruppens 24 lokala länsförsäkringsbolag äger gemensamt Länsförsäkringar AB, med lokaler på Gärdet i Stockholm. Länsförsäkringar AB har tre huvudsakliga uppdrag: Att bedriva affärsverksamhet inom sakförsäkring, livförsäkring och bank, att bedriva Länsförsäkringars gemensamma utvecklingsverksamhet och att ge service till länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar AB skapar förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bearbeta sina lokala marknader samt skapa och vidareutveckla kundrelationer.

Avdelningen Produkt & Process ansvarar för utveckling och förvaltning av Länsförsäkringar Banks produkter och koncept. Detta innebär ett ansvar för att rätt produkter, processer och processtöd levereras i de kanaler och verktyg som länsförsäkringsbolagen använder för försäljning och administration.

Om tjänsten
Till gruppen Ut- och inlåning, inom Produkt & Process, söker vi nu en Senior Produkt och Affärsutvecklare med ansvar för förvaltning och utveckling av Länsförsäkringars erbjudande inom kontoinlåning. En unik och senior utmaning med ett ansvar för helheten.

Affärsutveckling och förvaltning av Länsförsäkringars erbjudande inom kontoinlåning
Ge support och utbildningar till våra kundrådgivare i frågor som rör inlåningserbjudandet
En möjlighet att med affärsintresse och pedagogiskt tänk utveckla inåningsaffären framåt

Vem är du?
För att lyckas i rollen har du gärna akademisk examen samt flerårig arbetslivserfarenhet inom den finansiella sektorn. Du har god kännedom och bred kunskap om en banks affärsverksamhet och produktflora. Rätt kandidat har gärna konsultativ vana samt erfarenhet av arbete i projektform. Ett intresse för sparandeområdet och en Swedsec-licensiering ser vi som meriterande.

Som person är du nyfiken, självständig, kommunikativ och pedagogisk med ett personligt driv. Du drivs och inspireras av strategiska såväl som operativa arbetsuppgifter samt uppskattar att leverera mot högt uppsatta mål.

Ledar- och medarbetarskap
Vår ledar- och medarbetarprofil beskriver de förväntningar vi har på våra ledare och medarbetare. Utgångspunkten är våra värderingar – engagemang, tillit, öppenhet och professionalism. Profilerna syftar till att utveckla din prestation och kompetens i en bra arbetsmiljö så att vi gemensamt når våra mål och bidrar till bolagets fortsatta utveckling.


Tjänsten är tillsatt. Följ oss på LinkedIn för att bli uppdaterad på de tjänster vi nu publikt.

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00