Senior Reporting Officer - Länsförsäkringar AB -

Senior Reporting Officer – Länsförsäkringar AB

Observera att denna tjänst som Senior Reporting Officer är tillsatt.

Ligger denna tjänst som Reporting Officer nära din expertis? Via vårt webbaserade rekryteringsverktyg söker du våra lediga tjänster. Om vi inte har någon tjänst som passar för tillfället ser vi gärna spontana ansökningar. Välkommen med din ansökan!


Om tjänsten Länsförsäkringar AB söker nu en driven och initiativrik Senior Reporting Officer som kommer att ansvara för att leda, kravställa och kvalitetssäkra Solvens II rapporteringsprocessen. Du ansvarar för att bevaka förändringar i regelverket och ansvarar för krav och implementering i vårt rapporteringsverktyg. Du är en nyckelperson som utvecklar och driver informationsflödet i hela vår verksamhet.

Som Senior Reporting Officer kommer du rapportera till koncernredovisningschefen och till din hjälp har du vår organisation av kompetenta specialister. Tjänsten är placerad på Gärdet i Stockholm.

Vem är du?
Rätt kandidat har en akademisk examen och minst 3 års arbetslivserfarenhet med gärna konsultativ bakgrund. Du har erfarenhet av projektledning och har mycket goda kunskaper om affärssystem. Du arbetar idag troligen som projektledare eller implementationskonsult avseende större regelverksstyrda projekt och är civilekonom eller civilingenjör.

Som person brinner du för process, analys och ser lätt orsaker och samband. Du motiveras av utveckling och ständiga förbättringar och du vill förstå affären. Du gillar att jobba med människor och är pedagogisk och van att utbilda. Att du är drivande, ansvarstagande och leveranssäker är en förutsättning för att lyckas i rollen.

Ledar- och medarbetarskap
På Länsförsäkringar AB har vi en ledar- och medarbetarprofil som beskriver de förväntningar vi har på våra ledare och medarbetare. Utgångspunkten är våra värderingar – engagemang, tillit, öppenhet och professionalism. Syftet med profilerna är att utveckla din prestation och kompetens i en bra arbetsmiljö så att vi gemensamt når våra mål och bidrar till Länsförsäkringar ABs fortsatta utveckling.

Om oss
Enheten Ekonomi & Finans ansvarar för Länsförsäkringar AB-koncernens ekonomistyrning, kapitalstyrning och kapitalplanering, finansiella redovisning och rapportering samt ansvarar för investerar- och ratingkontakter. Vidare ansvarar enheten för länsförsäkringsgruppens betalningshantering. Länsförsäkringar AB respektive Länsförsäkringar Bank är börsnoterade för sina obligationer och följer därmed börsens noteringsavtal.

Avdelningen Redovisning och rapportering ansvarar för redovisning och rapportering av koncernen, moderbolaget samt dotterbolagen. Avdelningen har även ansvar för inkomstskatter och moms samt för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Avdelningen består av ca 80 personer uppdelade i sex grupper. Gruppen Koncernredovisning består idag av 11 personer och ansvarar för Länsförsäkringar AB-koncernens och moderbolagets finansiella rapportering och myndighetsrapportering. Vidare har gruppen ansvar för intern kontroll i finansiell rapportering och skatt.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Länsförsäkringar AB med Blaq Group AB och eventuella frågor ställs till rekryteringskonsult Joakim Isaksson, telefon 0736-87 39 05 eller rekryteringskonsult Jonas Strimling, telefon 0739-88 39 05. Ansök genom att klicka på knappen nedan. Vi kommer att intervjua kandidater löpande.

Länsförsäkringar – en unik arbetsgivare Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag. Bolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB med lokaler på Gärdet i Stockholm. Länsförsäkringar AB med dotterbolag har länsförsäkringsbolagens uppdrag att driva gemensamma affärer inom bank och försäkring, utvecklingsarbete och sköta service på områden som ger skalfördelar och effektivitet. Vår organisation har satt en tydlig prägel på oss. I allt från hur vi prioriterar det dagliga arbetet och hur vi förvaltar våra kunders pengar – till hur vi samverkar i grupp och hur vi utvecklas som individer. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra.

Sökord: System, Risk, Rapportering, Solvency 2, Projektledare, Konsult, Process, Abacus, Revision, QRT


Tjänsten är tillsatt. Följ oss på LinkedIn för att bli uppdaterad på de tjänster vi nu söker publikt.

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00