Jobb som riskanalytiker och inom compliance.

Jobb som riskanalytiker och inom compliance – Hur ser efterfrågan på arbete ut?

Vi får ibland mer generella frågor om situationen på arbetsmarknaden inom olika områden. Här nedan finner ni några korta frågor och svar om hur läget inom just risk och compliance ser ut just nu. 

Hur ser utbudet av jobb ut som riskanalytiker?

Antalet tjänster har växt kraftigt sedan finanskrisen 2008 relativt andra områden. Både inom -process och finansiell risk.

Inom compliance?

Samma här, nya regelverk som organisationer måste implementera har skapat en mängd arbetstillfällen.

Vilka typer av arbetsgivare behöver personal?

Det har växt över hela spektrat. Bank, försäkring, kapitalförvaltning samt värdepappershandel. Alla områden har större riskfokus och högre krav på regelefterlevnad.

Profiler och bakgrunder som efterfrågas?

Inom compliance är det numera inte bara jurister som eftersöks, utan även ekonomer, ofta bredare profiler med omfattande operativ erfarenhet. Inom risk är det allt från kvantitativa profiler till mer processinriktade profiler, såsom interrevisorer och liknande.

Här finner ni våra lediga jobb inom riskanalys och compliance.
Följ oss även gärna på LinkedIn, där vi publicerar alla publika tjänster.Är tjänsten inte helt rätt för din profil? Gör då gärna en spontananmälan. Vid framtida uppdrag kan vi då kontakta dig när dina specifika kompetenser efterfrågas. Vi påbörjar alltid rekryteringsprocesser med vårt eget nätverk och du ökar dina möjligheter att bli headhuntad.

Spontanansökan

Till alla jobb

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00