AML Specialist - Länsförsäkringar Fondliv -

Vi stödjer

info@blaq.se

AML Specialist – Länsförsäkringar Fondliv

LF Fondliv befinner sig på en förändringsresa i affärsverksamheten där digitalisering, effektivisering och kundvärdet är starkt drivande faktorer för vårt löpande förbättringsarbete. Detta förbättringsarbete måste ske med hänsyn till gällande regler och med skydd för våra kunder. En av förutsättningarna för en lyckad förändringsresa är därför affärsenhetens arbete med processer samt tillhörande risker och kontroller tillsammans med arbetet för att skydda kundernas integritet.

Om jobbet

I den här nya rollen som AML Specialist ges stor möjlighet att utforma arbetssätt och strategi för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism inom LF Fondliv. I utvecklingen av funktionen har du stöd av pågående AML4-projekt och Ansvarig Governance som ansvarar för företagsstyrningssystemet som helhet inom LF Fondliv. Rollen rapporterar till CFO och arbetar nära Ansvarig Governance och Kvalitetsansvarig.

Ditt ansvar inkluderar att:

  • Driva arbetet med att uppdatera de interna och gemensamma rutiner och riktlinjer
  • Bidra med kompetens om gränssnittet mellan verksamhet och regelverk inom närliggande områden
  • Sammankalla till och upprätthålla en gemensam struktur för uppdatering av den allmänna riskbedömningen
  • Säkerställa effektivitet i kundmötet och processerna genom att ge råd och stöd till anställda och uppdragstagare om regelverket, arbetsrutiner och kompetensfrågor
  • Informera och utbilda om regler, arbetssätt och rutiner
  • Hålla dig informerad om transaktionsövervakningen och delta i samband med att uppgifter lämnas till Polismyndigheten

Som AML-specialist inom livaffären kommer du löpande säkerställa en effektiv samordning av arbetet med AML-funktionen inom LF Bank och livaffärens Centralt Funktionsansvarige.

Vem är du?

Rätt kandidat för rollen har en akademisk examen, gärna inom juridik, och praktisk erfarenhet från arbete med att motverka penningtvätt inom finansbranschen. Det är meriterande med erfarenhet från tjänstepensionsverksamhet.

Vidare har du en gedigen förståelse för regelverken och processerna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Du är en relationsbyggare som samarbetar väl med andra personer och enheter och har ett intresse för den löpande affären. Då rollen innebär stort eget ansvar så är du drivande, har en hög leveransförmåga och är prestigelös.

Om oss
Pensions- och livförsäkringsmarknaden står inför stora förändringar, som drivs av starkt ökat prisfokus i upphandlingar, ökad rörlighet via flytträtt och nya regelverk. Länsförsäkringsgruppen har ambitiösa mål att ta en ledande position inom Liv & pensionsområdet som upplevs som begriplig, trygg och nära. Affärsenheten svarar för länsförsäkringsgruppens livförsäkringserbjudande avseende tjänstepension och privat pension.

Avdelningen Finans och Control består av 7 medarbetare och ansvarar för affärsenhetens och Länsförsäkringar Fondlivs företagsstyrning, finansiella rapportering, regel efterlevnad och provisionshantering. Styrningen kännetecknas av ett proaktivt arbetssätt och varje medarbetare förväntas delta aktivt i enhetens utveckling och framdrift utifrån kompetens och tilldelat ansvar.

Engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är det som driver utveckling hos oss. I vår organisation leder återkoppling och uppföljning av dina prestationer affären framåt. Samma öppenhet som vårt starka varumärke står för strävar vi även efter internt. Mångfald värderas högt i vår verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid.

Låter det spännande?
I denna rekrytering samarbetar Länsförsäkringar Fondliv med Blaq. Frågor om tjänsten besvaras av Joakim Isaksson, Senior Researcher på Blaq, telefon 0735-130315. Du söker tjänsten genom att registrera ditt CV på Blaqs hemsida, www.blaq.se.

Länsförsäkringar – en unik arbetsgivare
Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra.

Läs mer om Länsförsäkringar AB med dotterbolag, https://bit.ly/2pKj4pQ.Är tjänsten inte helt rätt för din profil? Gör då gärna en spontananmälan. Vid framtida uppdrag kan vi då kontakta dig när dina specifika kompetenser efterfrågas. Vi påbörjar alltid rekryteringsprocesser med vårt eget nätverk och du ökar dina möjligheter att bli headhuntad.

Spontanansökan

Till alla jobb

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB
Regeringsgatan 111
111 39 Stockholm info@blaq.se Jonas Strimling
0739 88 39 05

Carl Tullberg
0700 92 39 05