Chef Kreditrisk & Kapitaltäckning - SEK -

Chef Kreditrisk & Kapitaltäckning – SEK

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt ägt bolag med uppdraget att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vår vision är att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige. Under 2019 lånade SEK ut sammanlagt 74,5 miljarder svenska kronor till och för svenska företag genom utlåning direkt till exportföretagen eller deras kunder.

Vi söker nu en driven Chef för kreditrisk och kapitaltäckning för att leda en senior grupp om 8 medarbetare samt ingå i ledningsgruppen för Riskfunktionen. Tjänsten är med placering på SEK:s kontor i Waterfront Building vid Stockholms centralstation.

Ledarskap | Risk | Strategi

Riskfunktionen har ett helhetsansvar för alla SEKs risker, och är organiserad med en chef för varje enskild risktyp. Rätt kandidat får möjligheten att ansvara för en kompetent specialistgrupp och där du är den drivande och strategiska resursen. Du är också delaktig och intresserad av övriga riskfrågor i den gemensamma ledningsgruppen för risk där chefen för varje riskslag ingår.

  • Utveckling och validering av IRK- & IFRS 9-modeller och metoder för kapitaltäckning
  • Kreditriskrelaterade stressscenarier
  • Extern och intern rapportering gällande kreditrisk och kapitaltäckning

Din bakgrund:

Vi tror att rätt kandidat för denna tjänst har en relevant akademisk examen med minst 5 års erfarenhet från liknande arbete, har gedigen erfarenhet från kreditrisk, kapitaltäckning och kvantitativ analys och det är mycket meriterande med erfarenhet av att arbetat med kreditriskmodeller relaterat till IRK. Du vill komma till en roll med ett bredare ansvar, snabba beslutsvägar och med betoning på ledarskap.

I rollen ställs höga krav på både riskkompetens och ett affärstänk, samtidigt som du måste vara en bra kommunikatör som har lätt för att bygga relationer inom och utanför din funktion. Du bör inte se dig själv som en förvaltare, utan en ledare och chef som vill vara en del i att utveckla verksamheten Du har en väl utvecklad förmåga att läsa och skriva på svenska och engelska.

På SEK omges du av kollegor som har bred kompetens och erfarenhet inom exportfinansiering. Här är alla delaktiga och samarbetar lösningsorienterat och professionellt för att svenska företag ska vinna fler exportaffärer och bli mer konkurrenskraftiga. Detta kombineras med spännande internationella miljöer och kunder. På SEK får du följa med på en omfattande förändringsresa, där kundens behov styr utvecklingen och där ambitionen är att kunna göra mer nytta för fler. Välkommen till det stora, lilla företaget som brinner för svensk export. Ytterligare information om SEK finns på www.sek.se.

Ansökan:

I denna rekrytering samarbetar SEK med Blaq Group Rekrytering. Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare, Carl Tullberg, +46 70 092 39 05 eller carl.tullberg@blaq.se. Du söker tjänsten genom att registrera ditt CV via Blaqs hemsida, www.blaq.se.

Sökord: finansanalytiker, riskchef, kapitalförvaltning, kapitalmarknad, riskanalytiker, chefÄr tjänsten inte helt rätt för din profil? Gör då gärna en spontananmälan. Vid framtida uppdrag kan vi då kontakta dig när dina specifika kompetenser efterfrågas. Vi påbörjar alltid rekryteringsprocesser med vårt eget nätverk och du ökar dina möjligheter att bli headhuntad.

Spontanansökan

Till alla jobb

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB
Regeringsgatan 111
111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00