Modellansvarig IRK utvecklare – Hoist Finance

Modellansvarig IRK utvecklare – Hoist Finance

Hoist Finance grundades år 1994 och nådde en viktig milstolpe år 1996 i samband med att dåvarande dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) fick kreditmarknadslicens från Finansinspektionen. Hoist Finance har åtnjutit en stark och lönsam tillväxt under flera års tid, och vi finns idag i elva europeiska länder och har fler än 1700 anställda.

Hoist Finance uppdrag är i grunden entydig: vi hjälper individer uppfylla sina finansiella åtaganden. Vi köper portföljer med både förfallna och icke-kreditförsämrade skulder från internationella banker och finansiella institut, så att de i sin tur kan frigöra kapital och koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Utöver att hjälpa individer tillbaka till ekonomisk stabilitet, bidrar detta även till att upprätthålla en hållbar, rättvis och stabil kreditmarknad eftersom vi hjälper banker att stärka sina balansräkningar så att de kan möta de regulatoriska kraven.

Strategisk | Operativ | Modellering

En del av Hoist Finance fortsatta expansion är att ta fram en ansökan om tillstånd att få bli en IRK bank. Därför behöver vi flera duktiga och drivna medarbetare som med kunskap och erfarenhet vill förverkliga detta med oss.

Hoist Finance arbete med att ta fram en IRK ansökan påbörjades i 2019. Arbetet som genomförts innefattar bl a regelverksanalys, kartläggning av tillgänglig data, framtagande av riskdrivare för riskklassificering samt kvalitetssäkring av data. Det arbete som återstår är det praktiska framtagandet av IRK modeller samt ansökansmaterial som uppfyller regelverkets krav.

Rollen vi söker nu är en person som tar ansvar för framtagande av själva IRK modellerna. Till din hjälp kommer du ha Hoist Finance övriga IRK team som består av kvantitativa analytiker samt experter på IRK regelverket.

Du kommer ges tillgång till en databas som vi anser vara unik i jämförelse med Europeiska IRK banker i ett antal olika aspekter:

  • Databasen omfattar ca 12 miljoner unika LGD observationer
  • Databasen innehåller data på claim nivå till tidigt 1990-tal
  • LGD utfall uppvisar en stabilitet över tid som vi tror är unik

Förutom ovanstående finns tydliga riskdrivare som kommer användas för riskklassificering av exponeringar. Hoist Finance besitter lång erfarenhet i sitt dagliga arbete som liknar en bank med IRK tillstånd då man har stor erfarenhet från att riskklassificera exponeringar utifrån kvantitativ analys. Allt detta sammantaget gör att Hoist Finance anser att det finns förutsättningar för en IRK ansökan. 

Tjänsten är en nyckelroll där du kommer ges omfattande mandat och med stor exponering mot senior management, VD samt externa motparter.

Relevanta arbetsuppgifter:

  • Ansvar för framtagande av IRK modeller
  • Förvaltning och utveckling av IRK modeller

I denna unika möjlighet kommer rätt kandidat att strategiskt och operativt jobba med modellering men även tolkning av regelverket om intresse finns för det. Tillsammans med kollegor bidrar du kompetens för att få IRK-ansökningsprocessen godkänd. Du blir intern expert inom teamet och bolaget för att skapa förståelse för IRK och hur det påverkar verksamheten och själva affären.

Din profil

Vi söker en person som har praktisk erfarenhet av att ta fram IRK modeller, framförallt LGD modeller. Besitter du dessutom kunskap om regelverket som bestämmer utformningen av IRK modeller är detta meriterande men ej ett krav. Vi söker en person som har ett genuint intresse för kvantitativ analys och skulle finna intresse i att få tillgång till en databas som vi anser vara unik inom IRK världen.

Vi är medvetna om att SAS är det dominerande verktyget bland IRK banker i Sverige men användande av SAS ser vi ej som ett krav vid modellering. Andra statistiska verktyg kan även bli aktuella om det visar sig vara ett bättre alternativ.

För mer information kring tjänsten eller processen kontakta ansvariga rekryteringskonsulter på Blaq, Jacob Dickens, jacob.dickens@blaq.se 070-092 6925 eller Carl Tullberg, carl.tullberg@blaq.seÄr tjänsten inte helt rätt för din profil? Gör då gärna en spontananmälan. Vid framtida uppdrag kan vi då kontakta dig när dina specifika kompetenser efterfrågas. Vi påbörjar alltid rekryteringsprocesser med vårt eget nätverk och du ökar dina möjligheter att bli headhuntad.

Spontanansökan

Till alla jobb

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00