Chef Marknadsrisk & Kvantitativ analys – SEK

Chef Marknadsrisk & Kvantitativ analys – SEK

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt ägt bolag med uppdraget att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vår vision är att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige. Under 2019 lånade SEK ut sammanlagt 75 miljarder svenska kronor till och för svenska företag genom utlåning direkt till exportföretagen eller deras kunder.

Riskfunktionen har ett helhetsansvar för alla SEK:s risker, och är organiserad med en chef för varje enskild risktyp. Vi söker nu en driven Chef för Marknadsrisk och kvantitativ analys för att leda en senior grupp om 9 medarbetare samt ingå i ledningsgruppen för Riskfunktionen. Tjänsten är med placering på SEK:s kontor i Waterfront Building vid Stockholms centralstation.

Ledarskap | Risk | Strategi

Som chef har du det yttersta ansvaret för den dagliga verksamheten och den långsiktiga strategiska planeringen för ditt område. Rollen är ansvarig för att uppföljning, utveckling och projekt löper enligt plan, samt att skapa strukturer, processer och modeller i linje med uppdraget. Rätt kandidat får möjligheten att ansvara för en kompetent specialistgrupp samt vara den drivande och strategiska resursen kopplat till

  • Metodutveckling, rapportering och analys av marknadsrisker samt tillhörande kapitalberäkningar
  • Validering och systemimplementation av värderingsmodeller för bolagets strukturerade portfölj
  • Utveckling av modeller för värdejusteringar av derivat samt försiktig värdering
  • Värderingen av bolagets portfölj inklusive hantering av marknadsdata

Du är också delaktig och intresserad av övriga riskfrågor i den gemensamma ledningsgruppen för risk där samtliga fyra gruppchefer ingår.

Din bakgrund

Vi tror att rätt kandidat för denna tjänst har en relevant akademisk examen med minst 8 års erfarenhet från liknande arbete, har gedigen erfarenhet från marknadsrisk och kvantitativ analys. Det är mycket meriterande med erfarenhet av att ha arbetat med värdering av finansiella instrument. Du vill komma till en roll med ett brett ansvar, snabba beslutsvägar och med betoning på ledarskap.

I rollen ställs höga krav på både riskkompetens och ett affärstänk, samtidigt som du måste vara en bra kommunikatör som har lätt för att bygga relationer och är duktig på att presentera. Du bör inte se dig själv som en förvaltare, utan en ledare och chef som vill utveckla och bygga nya saker i en teknisk och regeltung miljö. Du har en väl utvecklad förmåga att läsa och skriva på svenska och engelska.

På SEK omges du av kollegor som har bred kompetens och erfarenhet inom exportfinansiering. Här är alla delaktiga och samarbetar lösningsorienterat och professionellt för att svenska företag ska vinna fler exportaffärer och bli mer konkurrenskraftiga. Detta kombineras med spännande internationella miljöer och kunder. På SEK får du följa med på en omfattande förändringsresa, där kundens behov styr utvecklingen och där ambitionen är att kunna göra mer nytta för fler. Välkommen till det stora, lilla företaget som brinner för svensk export. Ytterligare information om SEK finns på www.sek.se

Kontakt

För mer information om uppdraget kontakta ansvarig rekryteringskonsult Carl Tullberg på Blaq, 070-0923905, carl.tullberg@blaq.seÄr tjänsten inte helt rätt för din profil? Gör då gärna en spontananmälan. Vid framtida uppdrag kan vi då kontakta dig när dina specifika kompetenser efterfrågas. Vi påbörjar alltid rekryteringsprocesser med vårt eget nätverk och du ökar dina möjligheter att bli headhuntad.

Spontanansökan

Till alla jobb

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00