Head of Compliance – Gamla Liv

Head of Compliance – Gamla Liv

Vi söker en erfaren och strategiskt ansvarig Head of Compliance till Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (”Gamla Liv”). Gamla Liv är ett ömsesidigt bedrivet livförsäkringsbolag (hybridbolag) med stark finansiell ställning. Gamla Liv förvaltar cirka 170 Mdr för 300,000 försäkringstagare. Bolaget är stängt för nyteckning sedan 1997. 

Gamla Livs egen organisation omfattar 14 kompetenta och engagerade medarbetare som enbart arbetar för försäkringstagarnas bästa. Stora delar av den löpande verksamheten är outsourcad, särskilt till olika delar av SEB-koncernen.

Rollen som Head of Compliance innebär att du stöttar Gamla Liv i dess arbete med att säkerställa regelefterlevnad, genom rådgivning, granskningar och utbildning. 

Din utmaning

Rollen innebär att du är ansvarig för compliancefunktionen i Gamla Liv. Du kommer att självständigt och med stort eget ansvar arbeta med frågor som spänner över ett brett område och med många kontaktytor. Funktionen fungerar som stöd till verksamheten och kontrollerar att bolaget håller en god regelefterlevnad. Du kommer också att: 

  • Arbeta med strategiska frågor rörande verksamheten och dess regelverk
  • Aktivt stödja styrelse, VD och verksamhet i syfte att upprätthålla god intern styrning, rapportering, kontroll och regelefterlevnad
  • Utbilda styrelse, VD och medarbetare i frågor rörande regelverk och risker för bristande regelefterlevnad.
  • Arbeta utåtriktat med många kontakter inom organisationen och inom SEB.

Du är bolagets kontaktperson gentemot myndigheter och rapporterar främst till VD, styrelse samt funktionellt även till Group Compliance. 

Din profil

Vi tror att du har en juridisk examen och gedigen erfarenhet från regelverksarbete inom finansbranschen. Du har arbetat i ett försäkringsföretag eller som konsult för sådana och har förståelse för de regelverk som sådana företag verkar under.

  • Du har erfarenhet av och trivs med att arbeta konsultativt och proaktivt samt har en mycket god social förmåga
  • Du är driven, strukturerad, noggrann, kommunikativ samt kan obehindrat föra dig inom alla nivåer i organisationen
  • Du är flytande i svenska, har goda kunskaper i engelska och besitter hög integritet

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Gamla Liv med Blaq Group. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Joakim Isaksson på 0735-130315 eller joakim.isaksson@blaq.se. Urval och intervjuer sker löpande. Är tjänsten inte helt rätt för din profil? Gör då gärna en spontananmälan. Vid framtida uppdrag kan vi då kontakta dig när dina specifika kompetenser efterfrågas. Vi påbörjar alltid rekryteringsprocesser med vårt eget nätverk och du ökar dina möjligheter att bli headhuntad.

Spontanansökan

Till alla jobb

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00