Ansvarig Risk Manager

Ansvarig Risk Manager

Kåpan Pensioner förvaltar kollektivavtalad tjänstepension på det statliga avtalsområdet för dem som är eller har varit statligt anställda. Kåpan Pensioner är en tjänstepensionsförening som erbjuder traditionell pensionsförsäkring med garanterad ränta och som sammantaget förvaltar drygt 110 miljarder kr i kapital. Kåpan sitter i trivsamma lokaler centralt i Stockholm.

Vill du arbeta som Ansvarig Risk Manager på en prestigelös och kompetent kapitalförvaltning då kan arbetet som Ansvarig Risk Manager på Kåpan Pensioner vara en roll för dig.

Din utmaning

Ansvarig Risk Manager är en senior möjlighet för rätt kandidat som vill identifiera, kontrollera, värdera och rapportera olika risker i en kapitalförvaltningsverksamhet. I rollen arbetar du självständigt med riskövervakningen, främst gällande de finansiella riskerna men även försäkringsrisker och operativa risker. En mycket bra nästa utmaning för dig som är kvantitativt lagd, vill arbeta med marknadsrisk och samtidigt bredda din profil mot övriga riskslag.

Du initierar och ansvarar för att utföra stödjande aktiviteter, utbilda och informera den operativa verksamheten kring riskhantering. I tjänsten finns även möjlighet att delta och driva olika projekt relaterade till riskarbetet och rapportering. Du får också utveckla våra riskrelaterade verktyg och processer. En mycket viktig del av tjänsten är att direkt rapportera till styrelsen och VD.

Din Profil

Vi söker en person med relevant akademisk examen och god kännedom om hur olika finansiella instrument fungerar med gedigen erfarenhet av riskfrågor. Kanske arbetar du idag på en kapitalförvaltning eller bank med liknande frågor. En bakgrund från revisions- eller konsultativ verksamhet med kunskap kring marknadsrisk och finansiella instrument är också intressant.

För att lyckas som bäst har du en god fallenhet för finansiell matematik och stor vana av att arbeta med Excel eller andra programverktyg. Har du dessutom erfarenhet och kunskap av SimCorp Dimension eller andra liknande system är det ett plus.

För att passa till tjänsten måste du trivas i en liten organisation. Här kan du påverka och få en bredd och förståelse för hur hela verksamheten fungerar. Alla kollegor i organisationen har dessutom ett nära samarbete och ett prestigelöst förhållningssätt där alla hjälps åt.

I denna rekrytering samarbetar Kåpan med Blaq Group. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jonas Strimling på 0739-88 39 05 eller jonas.strimling@blaq.se

Urval och intervjuer sker löpande. Är tjänsten inte helt rätt för din profil? Gör då gärna en spontananmälan. Vid framtida uppdrag kan vi då kontakta dig när dina specifika kompetenser efterfrågas. Vi påbörjar alltid rekryteringsprocesser med vårt eget nätverk och du ökar dina möjligheter att bli headhuntad.

Spontanansökan

Till alla jobb

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00