Portfolio Solution Design – Swedbank

Portfolio Solution Design – Swedbank

Swedbanks BIO & Business Development för CFO Office inkluderar en stabsfunktion: “Architecture and Portfolio Solutions”. Denna består utav fyra områden – Architecture, Information Management, Information Security och Portfolio Solutions. Portfolio Solutions har som huvudsyfte att jobba med gränsöverskridande strategiska frågor inom portföljen, och de söker nu en medarbetare som kan stärka teamet ytterligare.

Din utmaning

Den här gruppen är en central funktion som bidrar till att komplexa hinder för vår utvecklingsagenda löses proaktivt. Dagarna kommer präglas av att definiera problemformuleringar, analysera, utvärdera alternativ och skapa rekommendationer i en komplex kontext av system, processer och informationsflöden. Dessa rekommendationer leder till beslut som i sin tur ger riktning och klarhet till efterföljande utvecklingsinitiativ.

Rollen innebär bland annat följande arbetsuppgifter:

  • Analysera komplexa frågeställningar och bygga rekommendationer baserat på detta
  • Presentera rekommendationer skriftligt och muntligt till seniora beslutsfattare
  • Leda mindre team genom ett analysarbete
  • Delta i startskedet av strategiskt viktiga projekt för att identifiera och lösa de mest kritiska frågeställningarna

Din bakgrund

Rätt kandidat för den här rollen har en längre bakgrund inom finanssektorn med erfarenhet från arbete i gränslandet mellan IT- och verksamhetsutveckling. Den funktionella erfarenheten är inom redovisning, controlling, rapportering, regelverk och/eller treasury. Vi tror att du antingen jobbar på en större bank eller som konsult inom finanssektorn. För att lyckas bra i den här rollen har du jobbat lösningsorienterat och med fokus på förbättringsarbete kopplat till processer, informationsflöden och/eller systemstruktur.

För att trivas i den här rollen gillar du att samarbeta med olika funktioner inom CFO Office, med särskilt fokus på att definiera lösningar utifrån komplexa problemställningar. Du ser fram emot att utveckla organisationen genom rekommendationer som är väl underbyggda av din analys på både detaljerad och hög nivå.

I denna rekrytering samarbetar Swedbank med Blaq Group rekrytering. För eventuella frågor var god kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Julia Rosén, på telefonnummer 070-731 45 13 eller julia.rosen@blaq.se. Samtliga ansökningar tas emot via vår hemsida (blaq.se).

Urval och intervjuer sker löpande.Är tjänsten inte helt rätt för din profil? Gör då gärna en spontananmälan. Vid framtida uppdrag kan vi då kontakta dig när dina specifika kompetenser efterfrågas. Vi påbörjar alltid rekryteringsprocesser med vårt eget nätverk och du ökar dina möjligheter att bli headhuntad.

Spontanansökan

Till alla jobb

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00