CRO - Landshypotek Bank

Landshypotek Bank är ett dotterbolag till Landshypotek ekonomisk förening (”Landshypotek”). Föreningen medlemmar är uteslutande jord och skogsägare i Sverige. Landshypoteks startades 1836 är en kooperativ bank skapad av Sveriges jord och skogsägare. Landshypoteksvärde grund och kultur är stark och präglas av transparens och öppenhet. Banken vänder sig till alltjämt till Sveriges jord och skogsägare men även till villaägare där de senare har ett rent kundförhållande utan medlemskap. Bankens primära produkt är fastighetsfinansiering men även sparande för medlemmar och allmänheten. Vi således relativt specialiserade och är inte en fullsortiments bank.

Bankens huvudkontor är i Stockholm i det finns ytterligare 18 kontor runt om i Sverige. Vi är idag ca 200 medarbetare. Läs gärna med på www.landshypotek.se

Ledarskap | Risk | Affär

Som CRO är du ansvarig för riskorganistionen vilken är oberoende från bankens affärsverksamhet och har ansvar för att identifiera, mäta, analysera och kontrollera Landshypotek Banks risker. Rollen är i den sk linje 2. Oberoendet följer av lag men även för att få den interna styrning och kontroll som skall finnas i en bank. Oberoendet innebär vårdandet av banken risker men även en aktiv delaktighet av bankens utveckling.

Landshypoteks affär kretsar kring kundrelationer, risk och modeller, vilket gör risk management till en av de viktigaste kontrollfunktionerna för affären. Rollen rapporterar till VD och Styrelsen, samt har personalansvar. Chefen för IRK-enheten och chefen för kreditkontrollenheten är direktrapporterande chefer med personalansvar och därutöver har du som CRO personalansvar för specialister inom operationella risker och marknads- och likviditetrisker. Rollen agerar även som rådgivare i frågor rörande risk, kredit och kapital i samråd med övriga ledningsgruppen. I linje 1 finns en avdelning som aktivt arbetar med primärt kreditrisker, kredit och affärstöd som är en viktig del i bankens riskhantering.

 I rollen ansvarar CRO för att: 

  • Skapa en sund riskkultur för att främja en expansiv utlåning med kalkylerad risk med tillhörande regelverk och processer
  • Hantera och bevaka bankens finansiella och operativa risker
  • Säkerställa att banken möter de kvar som ställs för interna modeller (IRK – regelverk och kapitaltäckningsregler)

Bakgrund

Vi tror att rätt kandidat har en relevant akademisk examen med minst 10 års erfarenhet från att arbetat med liknande frågor, gärna med en bakgrund från analys av exempelvis kredit, kapital eller liknande. Troligen arbetar du idag i en liknande roll på ett större bolag men vill komma till en snabbare miljö med ett bredare ansvar, eller att du befinner dig i en mindre miljö men känner att du är mogen för nästa kliv. Erfarenhet av att arbeta i projekt med erfarenhet från konsultbolag ses som positivt, och det är mycket meriterande med erfarenhet av att arbetat med företagskrediter och IRK regelverk.  

Vi söker en prestigelös person som vill bidra på en mindre bank där man dagligen får arbeta både strategiskt och operativt med frågor inom riskområdet men också i bredare frågeställningar. Det är av vikt för oss att du är affärsdriven och som person står för ett modernt och aktivt ledarskap som bygger på samverkan med övriga funktioner och avdelningar i banken.

På Landshypotek bank är samverkan mycket viktigt för hur vi arbetar, för oss är det en förutsättning för att vi ska vara framgångsrika som den lilla banken med en stark värdegrund. Chefer och ledare förväntas bidra till att skapa tillit och förtroende genom dialoger mellan kollegor och avdelningsgränser. Här förväntas du bidra med din kunskap på ett konstruktivt sätt för att vi tillsammans verkar för bankens bästa.

För mer information kring tjänsten kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Carl Tullberg på Blaq Rekrytering, och för att söka tjänsten görs det genom vår hemsida på www.blaq.se