Treasurychef - Landshypotek Bank

Landshypotek Bank är en annorlunda bank med en stor uppgift där medarbetarna är avgörande för vår framgång. Landshypotek Bank utgörs av cirka 200 engagerade medarbetare på 19 kontor som tillsammans bidrar till ett rikare liv i hela landet. Sedan 1836 har vi finansierat satsningar inom jord- och skogsbruk och för företagande på landsbygden. Idag erbjuder vi också bolån till husägare utanför storstäderna samt sparande för alla vars hjärtan klappar för en levande landsbygd. Skillnaden mellan vår bank och andra är att här kommer du märka och se effekterna av hur du bidrar till att vi når våra mål. Genom vår storlek har vi möjlighet att vara snabbfotade och ligga i framkant på marknaden vad gäller digitala lösningar och system.

Landshypotek Bank befinner sig på en spännande tillväxtresa med fokus på bra kunderbjudanden både digitalt och i det fysiska kundmötet. För att möjliggöra denna resa behöver alla bankens stödfunktioner vara skalbara för att möta morgondagens behov och mot den bakgrunden söker vi nu en driven och modern Treasurychef.

Ledarskap | Utveckling | Strategi

I denna seniora roll ges rätt kandidat möjlighet att leda en treasuryfunktion mot högre skalbarhet och konkurrenskraftigare finansiering. Gruppen består av sex medarbetare som alla, i olika roller, bidrar till att säkerställa en effektiv finansiering av verksamheten. Du kommer vara drivande i arbetat med att modernisera funktionen med många gränsöverskridande aktiviteter och projekt som berör både finans, IT och risk. Detta är en karriärsroll med både strategiska och operativa utmaningar, och rollen rapporterar direkt till CFO.

  • Ansvara för utvecklingen av Treasury och säkerställ en långsiktigt konkurrenskraftig finansiering
  • Kontakt med intressenter i form av investerare, banker och ratingbolag
  • Kontinuerligt följa regelutveckling och aktivt säkerställa implementering av nya regelverk i processer och rutiner
  • Ansvara för en effektiv tillgångsförvaltning och en adekvat och effektiv internprissättning
  • Kontinuerligt coacha och stötta medarbetarna i dagliga utmaningar samt att säkerställa att processerna förfinas och utvecklas för att möta kraven på högre skalbarhet och effektivitet.

Bakgrund

Vi tror att rätt kandidat har en relevant akademisk examen med minst 10 års erfarenhet från att arbeta med liknande frågor. Troligen arbetar du idag i en liknande roll på ett större bolag men vill komma till en snabbare miljö med ett bredare ansvar, eller att du befinner dig i en mindre miljö men känner att du är mogen för nästa kliv. Erfarenhet av att ha arbetat i projekt till exempel på ett konsultbolag ses som positivt, och det är mycket meriterande med erfarenhet av finansiering.

Vi söker en prestigelös person som vill bidra på en mindre bank där man dagligen får arbeta både strategiskt och operativt med frågor inom treasury men också i bredare frågeställningar. Det är av vikt för oss att du är affärsdriven och som person står för ett modernt och aktivt ledarskap som bygger på samverkan med övriga funktioner och avdelningar i banken.

I denna rekrytering samarbetar Landshypotek med Blaq Group, för mer information kring tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult Carl Tullberg 070-0923905.