Treasury Analyst

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största retailbanker och ingår i Länsförsäkringsgruppen. Strategin utgår från Länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda Länsförsäkringsbolagen. Genom att via digitala kanaler samt Länsförsäkringsbolagens kontor erbjuda banktjänster till i första hand de 3,9 miljoner kunderna i Länsförsäkringsgruppen är avsikten att fortsätta växa bankverksamheten samtidigt som vi skapar trygghet och möjligheter för kunderna. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Är du en duktig analytiker som vill ta chansen att ingå i ett litet team av duktiga analytiker och ta ett stort ansvar för Länsförsäkringars långsiktiga finansieringsplan och prognoser?

Analys | Strategi | Finansiering

Finansavdelningen hos Länsförsäkringar Bank har bland annat till uppdrag att säkerställa att banken har en så effektiv hantering av upplåning och likviditet som möjligt för att kunna erbjuda bankkunderna konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Gruppen Strategi och Kapitalplanering som arbetar nära Treasury ansvarar för strategin och den långsiktiga planeringen för upplåning och likviditet samt den långsiktiga prognosen för kapitalbehovet.

Nu söker Länsförsäkringar Bank en resurs till Strategi och Kapitalplanering som kan ta huvudansvaret för den långsiktiga finansieringsplanen och utformande av balansräkningsprognoser. I arbetsuppgifterna ingår upprättande av bankkoncernens långsiktiga planering av upplåningen. Du kommer att ha stor påverka bankens långsiktiga strategi, sammansättningen av balansräkningens skuldsida och förhållningssätt till marknaden. Vidare kommer du ha stort ägarskap gällande likviditetsplanerings frågor genom att tolka regelverk och implementera likviditetsmått i den framåtblickande analysen. Vidare ansvarar du för att bevaka och i planeringen ta höjd för ratingbolagens metodiker inom likviditetsområdet. Som Treasury Analyst kommer du bland annat att:

• Skapa långsiktig finansieringsplan för bankkoncernen

• Ansvara för balansräkningsprognoser

• Representera banken externt angående likviditetsfrågor

• Ha aktiv roll i den årliga IKLU processen och leverera delar i EBA stresstest

Din profil

Vi tror att rätt profil för rollen har en akademisk examen och flera års erfarenhet av att arbeta med framåtblickande finansierings- och likviditet arbete samt balansräkningsstrategier på bank eller annat institut.

Du behöver inte vara expert på något enskilt regelverk men måste ha god förståelse för och kunna förhålla sig till och tolka relevanta regelverk så som LCR, NSFR och ILAAP. Erfarenhet av olika programmeringsspråk och internprissättning är meriterande.

Eftersom du kommer att ingå som en viktig spelare i ett mindre team behöver du vara en lagspelare som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Du tvekar inte att hugga i när det krävs och prestige kommer alltid i andra hand.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Länsförsäkringar med Blaq Group AB, Vill du veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Henrik Flood, på 0739 83 05 00 eller . Vi intervjuar kandidater löpande så ansök gärna så snart som möjligt.