Investor Relations-ansvarig

Har du god förståelse för hur kapitalmarknaden, investerare och ratinginstitut ser på banker samtidigt som du är kommunikativ och självständig? Då kan detta vara rollen för dig, läs vidare!

Om jobbet 

I rollen som Investor Relations-ansvarig har du en nyckelroll i att förklara för externa analytiker, investerare och ratingbolag hur Länsförsäkringar Banks verksamhet utvecklas och varför bankens obligationer är en bra investering för dem. Länsförsäkringar Bank är en stor låntagare i kapitalmarknaden så väl i Sverige som internationellt och arbetar därmed aktivt och långsiktigt med att bygga förtroende hos kapitalmarknadens aktörer. Den Investor Relationsansvarige har här en viktigt funktion genom framtagande av transparent investerarinformation samt genom en successiv utveckling av bankens budskap vilket i förlängningen säkerställer en konkurrenskraftig upplåning.

Som Investor Relations-ansvarig är det din huvuduppgift att hålla ihop och projektleda rapporteringsprocessen för de externa finansiella rapporterna. Du ansvarar även för bland annat framtagande av investerarpresentationer, finansiell information på hemsidan, att koordinera investerarmöten samt besvara löpande investerarfrågor.

Detta är en mycket viktig och central roll placerad direkt under CFO med stor insyn och mandat att självständigt driva arbetet. Du kommer arbeta nära övriga delar av finansfunktionen men även ha en mängd andra kontaktytor inom organisationen.

Vem söker vi?

Rätt kandidat för rollen har relevant akademiskutbildning och minst fem års arbetslivserfarenhet inom IR, kommunikation, finansfunktion eller annan relevant erfarenhet från finansbranschen såsom analytiker, revisionsbyrå eller konsult.

God förståelse för en banks resultat och balansräkning, finansiell rapportering samt bankrelaterade regelverk är viktigt. Mycket god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift krävs samtidigt som du ska vara duktig på att producera presentationsmaterial. Det är även viktigt att du för att lyckas i rollen har en erfarenhet/personlighet som innebär att du kan utmana och utveckla CFO:s tankar, driva rapporteringsprocessen samt utveckla det kommunikativa budskapet. Vidare måste du trivas med att arbeta självständigt ”utan skyddsnät” och mot tydliga deadlines, med tidvis hög arbetsbelastning samtidigt som du har en god samarbetsförmåga.

För rätt person är det ett spännande och utvecklande uppdrag med stor insyn och närhet till ledningen och en nära koppling till upplåningsverksamheten. Du kommer utgöra den central del av rapporteringsprocessen vilket kräver noggrannhet, struktur och en stor grad av leveransförmåga. Du måste också omfamna att du är själv i rollen.

I denna rekrytering samarbetar LF bank med Blaq Rekrytering, för mer information kring tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult Henrik Flood, 0739-830500