Financial Analyst

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationellt perspektiv. Vi tillhandahåller finansiella tjänster för företag, institutioner och privatkunder. Vi vill bidra till hållbar tillväxt och göra skillnad för våra kunder, aktieägare, medarbetare och samhället i stort. Genom vår expertis och höga servicenivå skapar vi möjligheter för våra kunder att fatta välgrundade beslut så att de kan förverkliga sina affärsambitioner och mål. Nu och för framtiden. Vill du vara en del av SEB?

SEB Life Division växer och vill nu utöka sin analytiska kompetens. Därför söker de nu en driven senior analytiker till teamet för finansiell planering och analys inom gruppen Financial Control. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som vill vara med och utveckla nästa led av tjänster till våra nyckelintressenter i det ledande pensionsbolaget i Sverige. Här ges du möjlighet att vara delaktig i att forma framtida uppgifter och ansvara för teamet. Detta är en ny roll inom teamet som rekryteras för att stödja befintlig personal och vara med och vidareutveckla verksamheten och CFO Office.

Din utmaning

Som Senior finansanalytiker inom Group Financial Control kommer du att ha en nyckelroll i att tillföra värdefulla affärsinsikter till organisationen. Du kommer att ansvara för affärsplanen, prognosen och målprocessen för Livdivisionen, vilka är viktiga processer för verksamheten. Detta innebär ett nära samarbete med olika intressenter i hela organisationen, såsom SEB-koncernfunktionen, aktuarier och investeringsenheten. Du kommer också att kontinuerligt utvärdera och analysera verksamhetens resultat för att ge insikter för ledningens beslutsfattande.

Här ges du möjlighet att ta ägarskap för och leda divisionens affärsplan, prognos och målsättningsprocess, samt genomföra resultat- och vinstmarginalanalys i syfte att ge rekommendationer till våra nyckelintressenter. I rollen ingår även att förbättra processer, leda förändringar och höja nivån på rapportering och analys som genereras för att stödja våra nyckelintressenter. Du ansvarar för att säkerställa att rapportering uppfyller affärskrav och tar aktivt ägande för att säkra leveranser av ledningsinformation med en exceptionell standard.

Din bakgrund

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och flera års arbetslivserfarenhet inom redovisning, controlling eller närliggande område. I rollen krävs att du är fokuserad och erfaren inom finansiell modellering och analys. För att lyckas i tjänsten behöver du vara proaktiv och självgående i att lösa problem och vara bekväm med hög grad av ansvar.

Vi ser att du motiveras av utmaningar, är framåtblickande, trovärdig och dedikerad till att producera arbete av hög kvalitet. Du behöver även besitta sund affärsbedömning med förmågan att tydligt kommunicera affärsinsikter och rekommendationer till senior ledning. Viss tidigare erfarenhet av att ha arbetat i EPM system är en förutsättning för att lyckas i rollen. Flytande i både tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.

I denna rekrytering samarbetar SEB med Blaq Group rekrytering. För eventuella frågor var god kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Jessica Liedberg, på telefonnummer 073-222 21 11 eller . Samtliga ansökningar tas emot via vår hemsida (blaq.se).

Urval och intervjuer sker löpande.