Head of Long-Term Funding

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största retailbanker och ingår i Länsförsäkringsgruppen. Strategin utgår från Länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda Länsförsäkringsbolagen. Genom att via digitala kanaler samt Länsförsäkringsbolagens kontor erbjuda banktjänster till i första hand de 3,9 miljoner kunderna i Länsförsäkringsgruppen är avsikten att fortsätta växa bankverksamheten samtidigt som vi skapar trygghet och möjligheter för kunderna. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Är du en duktig treasurer eller analytiker som vill ta det strategiska och taktiska ansvaret för Länsförsäkringars upplåning i kapitalmarknaden?

Din utmaning

I rollen som Head of Long-Term Funding ges en unik möjlighet för rätt kandidat att ta det övergripande ansvaret för Länsförsäkringar Banks upplåning i kapitalmarknaden och därmed finansiera en framgångsrik och växande bankverksamhet.

Strategiskt ansvarar du för bankkoncernens långsiktiga upplåning som du sedan exekveras på ett taktiskt, klokt och kostnadseffektivt sätt tillsammans med dina kollegor i Front Office-teamet.

Upplåningen sker både i den svenska marknaden såväl som i andra valutor, där euromarknaden är den primära utländska marknaden, genom emissioner av såväl säkerställda obligationer som seniora obligationer. Du kommer ansvara för kontakten med internationella banker och driva bankkoncernens större strategiska emissioner. Eftersom bankverksamheten, och därmed upplåningsbehovet, är växande samtidigt som omvärldsförutsättningarna kontinuerligt förändras förväntas du driva utveckling av upplåningsverksamheten. Som Head of Long-Term Funding kommer du arbeta nära dina övriga kollegor inom Treasury men även ha regelbundna kontakter med Länsförsäkringars Strategi och kapitalplaneringsgrupp och tillsammans med Investor Relations representera Treasury vid investerarmöten.

Din bakgrund

Rätt kandidat för rollen har akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande relevant utbildning. Du har god matematisk förmåga och gedigen erfarenhet och kompetens kring kapitalmarknaden och finansiering. Vidare har du mycket goda kunskaper kring finansiella instrument och finansiella marknader, sannolikt från bank eller annat finansinstitut. Erfarenhet från upplåningsarbete är mycket meriterande. Eftersom du kommer att ingå som en viktig spelare i ett mindre team behöver du vara en lagspelare som gärna hugger i när det krävs och prestige kommer alltid i andra hand. Rollen som Head of Long-Term Funding kräver stort affärsmannaskap, du kommer att representera avdelningen och banken såväl internt som externt, där en viktig del är att kunna hantera bankens internationella DCM- och bankrelationer på ett professionellt sätt. Då du verkar i en internationell kontext talar och skriver du obehindrat på svenska och engelska.

I denna rekrytering samarbetar Länsförsäkringar Bank med Blaq Group rekrytering. För eventuella frågor var god kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Henrik Flood, på telefonnummer 0739-830500 eller . Samtliga ansökningar tas emot via vår hemsida (blaq.se).

Urval och intervjuer sker löpande.