Blaq | Rekrytering och headhunting inom bank och finans.

Executive & specialist search

Leveranssäkerhet vid rekrytering av nyckelpersoner

Vid behov av specialistkompetens, där det är kritiskt att rekryteringen blir framgångsrik, ingår vi ett partnerskap. Tack vare marknadsinsyn kan vi tidigt i processen presentera en överblick av utbudet inom specifika segment, samt vad ni kan förvänta er. Vid denna typ av uppdrag har vi mycket hög leveranssäkerhet och vårt partnerskap avslutas vid påskrivet kontrakt.

Från chefsrekrytering till juniora specialister.

Vårt erbjudande inom finansrekrytering är heltäckande. Vi rekryterar positioner med krav på mycket omfattande erfarenhet, såväl som mer juniora positioner. Grad av specialisering går från mycket smala till bredare profiler. Gemensamt är små urvalsgrupper och kvalificerade kandidater. Operativ bakgrund och ett stort kontaktnät gör att vi har förståelse för de specifika kompetenser som efterfrågas. Vi har god insyn i hur marknadens utbud ser ut, vart kompetensen finns, samt vad som krävs för att kandidater ska överväga vidare steg i karriären.

De kunder vi just nu jobbar med samt de positioner vi tillsätter kan ni se här.

Låter det som vi kan hjälpa dig? Kontakta Carl Tullberg på070-0923905 för ett förutsättningslöst samtal!

Exempel på uppdrag

RISK MANAGER • KVANTANALYTIKER • AML-SPECIALIST • COMPLIANCE OFFICER • AKTUARIE CFO • FONDANALYTIKER • FÖRVALTARE • CRM / DATAANALYTIKER

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00