Integritetspolicy -

Integritetspolicy

Vi på Blaq Group (Blaq Group AB, org.nr 556932-7090, Regeringsgatan 111, 111 39, Stockholm) är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du är med i vårt kandidatnätverk.

Personuppgifter

I och med att du går med i vårt kandidatnätverk kommer du att lämna personlig information till oss. Denna information är t.ex. ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, födelseår, nuvarande arbete, nuvarande titel/roll samt de filer som du väljer att lämna till oss (CV etc). Om du hämtar informationen från LinkedIn får Blaq tillgång till ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och övrig information som du har publicerat på din LinkedIn-profil.

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter när du är med i Blaq kandidatnätverk är ditt samtycke. Om du inte lämnar dina uppgifter eller inte samtycker till att registreras i kandidatnätverket har vi inte möjlighet att spara dina uppgifter och matcha din profil mot lediga tjänster.

Tillgång till dina personuppgifter

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Blaq. När du ingår i en rekryteringsprocess kan vi komma att dela din information med den organisation vars tjänst du söker. Vi kan även komma att dela din information med våra IT-leverantörer. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till Blaq.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet, där behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Kontakt

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

Blaq Group AB Regeringsgatan 111 111 39 Stockholm info@blaq.se 08 550 842 00